Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 111/2017 – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Β/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας »

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 110/2017 – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας»

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 109/2017 – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας ( ΚΟΙΠΠΑΠ )

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 108/2017 – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Εορδαίας

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 107/2017 – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας ( ΔΕΥΑΕ )

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 106/2017 – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης ( ΔΕΤΗΠ )

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 105/2017 – Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 101/2017 – Εγκρίθηκε η 4/2017 Απόφαση της Δημοτικής επιτροπής Παιδείας σχετικά με το κτίριο του 8ου Νηπιαγωγείου.

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 79/2017 – Εκτέλεση του έργου Αποκατάσταση Εγκατάσταση θέρμανσης του Κοινοτικού Καταστήματος ΤΔ Ανατολικού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017.

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 76/2017 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2016

[…]
Accessibility
Κλείσιμο