Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 118/2017 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 116/2017 – Ανακατανομή χρηματοδότησης του Δήμου Εορδαίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 115/2017 – Ανακατανομή ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

[…]
May 12, 2017

Αρ. Απόφασης 82/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου στο 4ο – 10Ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» με αριθμ μελ. 25/2016, προϋπολογισμού 13.100,00 ευρώ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ).

[…]
May 12, 2017

Αρ. Απόφασης 80/2017 – Παράταση χρόνου εκτέλεσης έργου ΄΄ Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηριών Τ.Κ.Περδίκκα΄΄ , αρ μελ 23/2016.

[…]
May 12, 2017

Αρ. Απόφασης 73/2017 – Λήψη απόφασης σχετικά με την εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αρίθμ 157/2016 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης και εξουσιοδότηση αυτού για παράσταση για λογαριασμό του Δήμου Εορδαίας κατά την εκδίκαση της ανωτέρω έφεσης σε οποιαδήποτε συζήτησή της.

[…]
May 12, 2017

Αρ. Απόφασης 72/2017 – Λήψη απόφασης σχετικά με την εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση για λογαριασμό του Δήμου Εορδαίας κατά την δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο, στην εκδίκαση της αίτησης αναστολής εκτέλεσης της υπ΄ αριθμ 2649/2016 απόφασης Ελεγκτικού Συνεδρίου.

[…]
May 12, 2017

Αρ. Απόφασης 71/2017 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της 15/2017 διαταγή πληρωμής, εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου.

[…]
May 12, 2017

Αρ. Απόφασης 69/2017 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2017

[…]
May 12, 2017

Αρ. Απόφασης 60/2017 – Έγκριση η μη των πρακτικών της πλειοδοτικής- φανερής- προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Ν.2 καταστήματος εμβαδού 26,25 τμ που βρίσκεται στον ΟΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ I

[…]
Accessibility
Κλείσιμο