Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 138/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 2/2017 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αρδασσας Δήμου Εορδαίας σχετικά με την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο για διάθεση καυσόξυλων για την κάλυψη αναγκών των δημοτών της ΤΚ Αρδασσας- Κρυόβρυσης έτους 2017

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 137/2017 – Εγκρίθηκε η 7/2017 απόφαση τοπικής Κοινότητας Φούφα σχετικά με την «Υλοτομία 2017».

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 136/2017 – Εγκρίθηκε η 9/2017 απόφαση τοπικής Κοινότητας Μηλοχωρίου σχετικά με την «Υλοτομία 2017».

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 135/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 2/2017 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αναρράχης Δήμου Εορδαίας σχετικά με «Υλοτομία Τ.Κ. Αναρράχης έτους 2017»

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 134/2017 – Έγινε αποδεκτό το αίτημα της 9Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού σχετικά με την διάθεση χώρου στην ΑΕΒΑΛ για την χρησιμοποίησή του ως Πεδίο Ασκήσεων στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς.

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 133/2017 – Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου «Αναβάθμιση και διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Πτολεμαΐδας » με αριθμό μελέτης 46/2009

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 132/2017 – Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής έργου «Ασφαλτοστρώσεις 2007» με αριθμό μελέτης 2/2007

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 130/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 126/2017 – Αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο : ‘’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12.- ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΠΤΣΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ‘’ με κωδικό ΜIS: 5003194 στο Ε. Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014- 2020 β)αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2017

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 119/2017 – Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση οριστικής μελέτης αξιοποίησης του Σπηλαίου ΤΚ Ερμακιάς » που εκπονήθηκε από τους μελετητές « Σύμπραξη « Σπυρίδης Α- Κουτάλου Β ΟΕ ΥΕΤΟΣ

[…]
Accessibility
Κλείσιμο