Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 129/2017 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Αντιπλημμυρικά Έργα στη ΔΚ Πτολεμαΐδας’

[…]
June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 128/2017 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Αντιπλημμυρικά Έργα στην ΤΚ Περδίκκα ’

[…]
June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 122/2017 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση έργου Ανακατασκευή Πολιτιστικού κέντρου Καρυοχωρίου – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος & Πρ/σμού οικ. Έτους 2017.

[…]
June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 121/2017 – Τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για την Εργασία Έλεγχος – Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών Εορδαίας

[…]
June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 117/2017 – Έγκριση Απολογισμού Α τριμήνου Οικονομικού έτους 2017

[…]
June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 114/2017 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις Ε.Α.Π. για μελέτες Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας.

[…]
May 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 99/2017 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Αντικατάσταση ειδών υγιεινής με είδη υγιεινής ΑΜΕΑ σε δύο WC του κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας», αρ. μελέτης 7/2017 προϋπολογισμού 6.049,35 ευρώ με το Φ.Π.Α, ορισμός αναδόχου.

[…]
May 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 96/2017 – Λήψη απόφασης σχετικά με την ένσταση και την προσφυγή (σύμφωνα με το αρ 4 του Ν3886/2010) της εταιρίας ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε. κατά της υπ’αριθμ 55/2017 ΑΟΕ

[…]
May 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 85/2017 – Εγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Συντήρηση καταφυγίου αδέσποτων σκύλων».αρ μελ 12/2016, προϋπολογισμού 30.881,66 ΣΑΤΑ.

[…]
May 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 83/2017 – Εγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου & Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας », αρ μελ1/2017, προϋπολογισμού 97.000,00 ευρώ (πιστώσεις ΣΑΤΑ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)

[…]
Accessibility
Κλείσιμο