Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

June 6, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 92/2017 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 280,70 από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
June 6, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 91/2017 – Εγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Κατασκευή ποτιστρων στην Τ.Κ.Ερμακιας», προϋπολογισμού 10.800,00 ευρώ ( ΣΑΤΑ), αριθμ μελ 18/2016.

[…]
June 6, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 90/2017 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: « Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» αρ μελ 26/2016, προϋπολογισμού 177.200,00 από πιστώσεις 2014 ΣΑΕΠ 541.

[…]
June 6, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 89/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για τη συνέχιση και ολοκλήρωση συμβάσεων καθώς και την διενέργεια εκκρεμών πληρωμών, από πιστώσεις του προγράμματος « Θησέας».

[…]
June 6, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 45/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την : «Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 54.560,00 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 160/2017 – Κατανομή Ποσού 170.184,34 € ( Β κατανομή ) στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

[…]
June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 158/2017 – Συνδιοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

[…]
June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 149/2017 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ Καρυοχωρίου

[…]
June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 148/2017 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας.148/2017 –

[…]
June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 142/2017 – Αποδοχή ποσού 6.049,35 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ 041 για το υποέργο « « Αντικατάσταση ειδών υγιεινής με είδη υγιεινής ΑΜΕΑ σε δύο W C του Κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδα

[…]
Accessibility
Κλείσιμο