Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 151/2017 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Κατασκευή Δημαρχιακού καταστήματος Δ Μουρικίου

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 150/2017 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Συντήρηση Νηπιαγωγείου ΤΚ Μηλοχωρίου.

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 146/2017 – Παραλαβή μελέτης « Βελτίωση ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαίδας.»

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 145/2017 – Κατανομή ποσού προερχόμενου από ΣΑΤΑ 2017 «ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» , κατανομή και ψήφιση αυτού.

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 144/2017 – Αποδοχή ποσού 22.487,40 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ 041 για το υποέργο «Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Πτολεμαΐδας »

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143/2017 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 για το υποέργο προμήθεια εξοπλισμού Σχολικών μονάδων Δήμου Εορδαίας

[…]
June 6, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 97/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη σε υποθέσεις του Δήμου.

[…]
June 6, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 95/2017 – Λήψη απόφασης σχετικής με την υλοτομία στην Τ.Κ Μηλοχωρίου έτους 2017.

[…]
June 6, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 94/2017 – Λήψη απόφασης σχετικής με την υλοτομία στην Τ.Κ Αναρράχης έτους 2017.

[…]
June 6, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 93/2017 – Εγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας . Ψήφιση πίστωσης ύψους 28.312,80 ευρώ από του αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο