Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 127/2017 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Κατασκευή χώρων Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 120/2017 – Παραλαβή της μελέτης με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 166/2017 – Εκμίσθωση ακινήτου στην δημοτική κοινότητα Πτολεμαΐδας

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 165/2017 – Έγκριση δαπάνης για τη σύνδεση νέων παροχών – μετατόπιση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΔΔΗΕ – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή σχετικών συμβάσεων.

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 157/2017 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας και στον διάδρομο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 156/2017 – Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών στο έργο Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαίδας

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 155/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Δίκτυο Διασύνδεσης Ταμιευτήρια Φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό Δίκτυο Μηλοχωρίου

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 154/2017 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 153/2017 – Έγκριση 9ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της Μελέτης “Πράξη Εφαρμογής στην Περιοχή Καρδιάς Πτολεμαΐδας”

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 152/2017 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαίδας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο