Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 171/2017 – Θετική γνωμοδότηση για την οριοθέτηση ρεμάτων στην περιοχή μετεγκατάστασης οικισμού Αναργύρων στη θέση ΚΟΥΡΙ

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 169/2017 – Γνωμοδότηση Δ.Σ. για τον καθορισμό ρεμάτων στην περιοχή μετεγκατάστασης Μαυροπηγής.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 168/2017 – Θετική γνωμοδότηση για την χωροθέτηση Κοιμητηρίων του νέου Οικισμού Μαυροπηγής.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 167/2017 – Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Ε. Κοζάνης ΠΔΜ και Δήμου Εορδαίας για το έργο Αντιπλημμυρικά έργα ΔΚ Πτολεμαΐδας .

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 165/2017 – Έγκριση δαπάνης για τη σύνδεση νέων παροχών – μετατόπιση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΔΔΗΕ – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή σχετικών συμβάσεων.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 164/2017 – Εγκρίθηκε το 2/2017 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Κυκλοφοριακής Μελέτης.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 163/2017 – Έγκριση της υπ’αροι. 24/2017 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την έγκριση του Απολογισμού οικ. Έτους 2016

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 162/2017 – Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειες τεχνικών παιγνίων.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 159/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 8/2017 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ σχετικά με τον Ισολογισμό έτους 2016 και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του Ν. 4308/2014.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 147/2017 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου Κατασκευή στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & Πρ/σμού οικ. Έτους 2017.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο