Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 192/2017 – Τέλεση εμποροπανήγυρης έτους 2017 της Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τοπική Κοινότητα Αρδασσα.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 187/2017 – Έγκριση απόφασης Τοπικής Κοινότητας Περδίκκα σχετικά με την παροχή τριφασικού ρεύματος περιορισμένης διάρκειας στο πρώην Δημοτικό Σχολείο ΤΚ για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 186/2017 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου σχετικά με την παροχή τριφασικού ρεύματος περιορισμένης διάρκειας στον Οικισμό Καρδιάς 47 για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων .

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 181/2017 – Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια σίτισης μαθητών Μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης 180/2017 – Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή- Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 5/2016.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 179/2017 – Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Α φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου του Δήμου Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 27/2005

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 178/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» με αριθμό μελέτης 1/2015.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 177/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 2/2016.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 176/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2007» με αριθμό μελέτης 2/2007.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 172/2017 – Έγινε αποδεκτό το αίτημα της 9Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού σχετικά με την διάθεση χώρου στην ΑΕΒΑΛ για την χρησιμοποίησή του ως Πεδίο Ασκήσεων στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο