Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

August 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 183/2017 – Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου.

[…]
August 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 182/2017 – Λύση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το 8ο Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας

[…]
August 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 175/2017 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού – τροποποίηση πρ/σμού – τεχνικού προγράμματος 2017

[…]
August 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 174/2017 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου Συντήρηση γηπέδου Μπάσκετ ΤΚ Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος – πρ/σμού οικ. Έτους 2017

[…]
August 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 173-2017 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας για την πράξη « Εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση λειψυδρίας».

[…]
August 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 170/2017 – Θετική γνωμοδότηση οριοθέτησης μετεγκατάστασης του οικισμού Αναργύρων

[…]
July 27, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 132/2017 – Εκτέλεση προϋπολογισμού B’ τριμήνου οικονομικού έτους 2017

[…]
July 27, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 131/2017 – Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας στον Δήμο Εορδαίας.

[…]
July 27, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 130/2017 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων τ.κ Δροσερού », αρ μελ16/2017 , προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
July 27, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 128/2017 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο