Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 202/2017 – Διαμαρτυρία Δημοτικού Συμβουλίου για την μονομερή απόφαση του Περιφερειάρχη για την μεταφορά των δημόσιων υπηρεσιών στο νέο Κτίριο που κατασκευάσθηκε από την ΠΕ Κοζάνης στο χώρο εκτάκτων αναγκών στην Πτολεμαΐδα.

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 201/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 198/2017 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 3/2017 ΑΚΣ Βλάστης σχετικά με «Αναβάθμιση ασυρμάτου δικτύου στην Τ.Κ. Βλάστης».

[…]
August 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 196/2017 – Παραχώρηση έκτασης 1.000 τ.μ. στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ για την αποθήκευση προμονωμένων αγωγών της ΔΕΤΗΠ

[…]
August 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 195/2017 – Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ.

[…]
August 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 191/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 21/2017 Απόφαση της σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού του δημοτικού Σχολείου Αρδασσας.

[…]
August 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 189/2017 – Ένταξη στον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου παροχών ηλεκτρικού ρεύματος ΦΟΠ

[…]
August 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 188/2017 – Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π στην Τοπική Κοινότητας Γαλάτειας

[…]
August 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 185/2017 – Έγινε αποδεκτό το αίτημα του συνδέσμου ύδρευσης Ολυμπιάδος –Γαλάτειας – Αναργύρων σχετικά με την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών υπηρεσιών.

[…]
August 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 184/2017 – Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα

[…]
Accessibility
Κλείσιμο