Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 214/2017 – Εκτέλεση έργου Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού Δικτύου του Δήμου Εορδαίας– Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2017.

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 213/2017 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο Συντήρηση 13ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαίδας – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και πρ/σμού οικονομικού έτους 2017- Τρόπος εκτέλεσης του έργου

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 212/2017 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο Συντήρηση Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου ΤΚ Ολυμπιάδος. – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 210/2017 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο « Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας και αντικατάσταση των υδρορροών

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 209/2017 – Έγκριση Απολογισμού Β τριμήνου Οικονομικού έτους 2017.

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 208/2017 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 207/2017 – Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΒΙΟ.ΠΑ.Π ΑΕ

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 206/2017 – Πρόσληψη μονίμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα – Παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 205/2017 – Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Εορδαίας ( Ε.Ο.Υ )

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 204/2017 – Παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου στέγασης του Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση στην ΚΕΔΕ ως φορέας διαχείρισης των δομών αυτών

[…]
Accessibility
Κλείσιμο