Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

August 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 220/2021 – Έγκριση των πρακτικών α) διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοιχτού επαναληπτικού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για ένα χρόνο». (Ορισμός προσωρινών αναδόχων)

[…]
August 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 219/2021 – Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου- εξειδίκευση πίστωσης.

[…]
August 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 218/2021 – Έγκριση ή μη της 22/2021 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ Ν.Π.Δ.Δ. « 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

[…]
August 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 217/2021 – Έγκριση ή μη χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης άπορου δημότη ο οποίος έχει περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω θεομηνίας (πυρκαγιάς)- Υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας.

[…]
August 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 216/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης για έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την εκδήλωση «Γιορτή βιβλίου και παιδικής δημιουργίας».

[…]
August 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 215/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης για έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την εκδήλωση του «Ορεινού Αγώνα Προφήτη Ηλία».

[…]
August 16, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 90/2021 – Υποβολή αιτήματος στον ΟΑΕ για απόδοση καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης που βρίσκονται σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ στο ήμο Εορδαίας

[…]
August 16, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 89/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση ΔΣ για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 33 MWp στη θέση “Σπηλιά”, του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από την εταιρεία ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε

[…]
August 16, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 88/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση επί της μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ ) για το : Φωτοβολταϊκό (ΦΒ) Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 39,99003 MW στη θέση ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1, στο Ορυχείο Αμυνταίου, που βρίσκεται στη .Ε. Αετού-Πτολεμαΐδας-Φιλώτα, του Αμυνταίου-Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης & Φλώρινας

[…]
August 16, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 87/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14,988MW, στη θέση «ΠΤΕΛΕCΝΑΣ 1» .Ε. Αγ. Παρασκευής & Πτολεμαΐδας, . Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, Π. υτικής Μακεδονίας της ΕΗ ΑΝΑΝΕCΣΙΜΕΣ Α.Ε και (ΦΒ) Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 18,00018MW, στη θέση «ΠΤΕΛΕΩΝΑΣ 2» Α.Ε. Αγ. Παρασκευής & Πτολεμαΐδας, . Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, Π. Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο