Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 118/2017 – Ανάκληση ή μη της υπ’αριθμ 65/2017 ΑΟΕ σχετικά με τον καθορισμό των όρων διακήρυξης για την εκπλήρωση των σκοπών του Κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου.

[…]
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 107/2017 – Κατάρτιση όρων φανερής-προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου 570 τ.μ που αποτελεί τμήμα του υπ΄αρίθμ 11680 αγροτεμαχίου

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 226/2017 – Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τμήματος Δημοτικού καταστήματος στον πρώην Δήμο Αγ. Παρασκευής προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων Με Αναπηρία Π.Ε. Κοζάνης

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 225/2017 – Έκδοση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 224/2017 – Έκτακτη επιχορήγηση της Β/θμίας Σχολικής επιτροπής Πτολεμαΐδας για την συμμετοχή μαθητών και του Μουσικού σχολείου στον παγκόσμιο διαγωνισμό F1 Schools 2017 που θα πραγματοποιηθεί στην Μαλαισία

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 220/2017 – Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2017 για το έργο Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Ασβεστόπετρας

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 219/2017 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας λυμάτων Οικισμού Ερμακιάς» με αριθμό μελέτης 21-2013

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 218/2017 – Παράταση προθεσμίας έργου – συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 216/2017 – Έγκριση του 1ου ΑΠΕ εργασιών του έργου «Διαμόρφωση Αποθηκευτικού χώρου στο 4ο – 10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας με αριθμό μελέτης 25/2016.

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 215/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Ανάπλαση ΤΚ Αρδασσας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο