Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 275/2016 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Ερμακιάς

[…]
November 15, 2016

Αρ. Απόφασης 274/2016 – Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου « ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΜΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ » .

[…]
November 15, 2016

Αρ. Απόφασης 273/2016 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο Σκυροδέτηση ΟΤ και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός των νέων Κοιμητηρίων.

[…]
November 15, 2016

Αρ. Απόφασης 271/2016 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου Συντήρηση Περίφραξη γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Πύργων – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2016 ( ΣΑΤΑ 2015).

[…]
November 15, 2016

Αρ. Απόφασης 270/2016 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου Ασφαλτόστρωση στην ΤΚ Γαλάτειας – Τροποποίηση και εξειδίκευση ΣΑΤΑ 2015

[…]
November 14, 2016

Αρ. Απόφασης 269/2016 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου « Κατασκευή ποτίστρων ΤΚ Ερμακιάς » – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2016 ( ΣΑΤΑ 2015)

[…]
November 14, 2016

Αρ. Απόφασης 267/2016 – Αποδοχή ποσού 18.130,00 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το υποέργο Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα – Τροποποίηση πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος 2016 –Τρόπος εκτέλεσης έργου & διάθεση σχετικής πίστωσης.

[…]
November 14, 2016

Αρ. Απόφασης 266/2016 – Αποδοχή ποσού 73.000 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση Προϋπολογισμού , Τεχνικού Προγράμματος 2016 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου & διάθεση σχετικής πίστωσης

[…]
November 14, 2016

Αρ. Απόφασης 265/2016 – Αποδοχή ποσού 75.000 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το υποέργο Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση Πρ/σμού , Τεχνικού Προγράμματος 2016 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου & διάθεση σχετικής πίστωσης

[…]
November 14, 2016

Αρ. Απόφασης 263/2016 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας‘’ στην πρόσκληση 30 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020με τίτλο: « Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης» και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 11 « Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση» στην επενδυτική προτεραιότητα 11.1 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

[…]
Accessibility
Κλείσιμο