Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 244/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο « Ανάπλαση Τ.Κ. Βλάστης περιμετρικά από Κεντρική Πλατεία»

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 243/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο « Ανάπλαση εισόδου Τ.Δ Φούφα από τα κοιμητήρια έως την κεντρική πλατεία.»

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 242/2017 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 241/2017 – Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 240/2017 – Αποφασίσθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου Επισκευή κυκλοφοριακών κόμβων Περδίκκα

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 239/2017 – Αποφασίσθηκε η παραχώρηση κατά χρήση δημοτικής έκτασης στην ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για να κατασκευάσει εντός αυτής το κέντρο Επαναχρησιμοποίησης Ανακυκλώσιμων υλικών

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 238/2017 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Κατασκευή Νηπιαγωγείου στην ΤΚ Πύργων’ στην πρόσκληση 44 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020με τίτλο: « Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης» στην επενδυτική προτεραιότητα 10a και στο ειδικό στόχο 1111 «Δημιουργία σύγχρονων υποδομών Γ’θμιας Εκπαίδευσης και βελτίωση-ολοκλήρωση υποδομών Α’Θμιας και Βθμιας εκπαίδευσης » που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 236/2017 – Αποδοχή οχήματος από την αποθήκη του Τελωνείου Πτολεμαίδας

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 235/2017 – Παροχή σύμφωνης γνώμης για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας στο Αναψυκτήριο κατσανόδασος

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 234/2017 – Ανταλλαγή Δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου με ιδιοκτησία εντός σχεδίου πόλεως

[…]
Accessibility
Κλείσιμο