Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 257/2017 – Εγκατάσταση δύο τηλεφωνικών γραμμών στο κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 256/2017 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Αντικατάσταση υγρομόνωσης στο Μουσικό Σχολείο και συντήρηση στέγης στο 10 Νηπιαγωγείο Πτολεμαίδας

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 253/2017 – Τρόπος εκτέλεσης έργου Συντήρηση 3ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2017

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 251/2017 – Παραλαβή μελέτης « Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Πύργων Δ. Ε Βερμίου »

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 250/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου επιτροπής διαπίστωση βλαβών του έργου Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 249/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής για το έργο « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. Δ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ Δ ΒΕΡΜΙΟΥ »

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 248/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ»

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 247/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ »

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 246/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο « Ανάπλαση Βόρειας εισόδου πόλεως Πτολεμαΐδας»

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 245/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο « Ανάπλαση Τ.Κ. Περδίκκα »

[…]
Accessibility
Κλείσιμο