Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 268/2017 – Επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ από 1-1-2016 έως 31-10-2016

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 267/2017 – Εξαγωγή λογαριασμών Υ/Σ της ΔΕΤΗΠ από τον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου Εορδαίας.

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 266/2017 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικής Κοινότητας

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 265/2017 – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου και παραλαβής των περιουσιακών στοιχείων του καταργηθέντος ΝΠΙΔ με την Επωνυμία Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 263/2017 – Εκμίσθωση αποθήκης στο χώρο της ΑΕΒΑΛ

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 262/2017 – Εκμίσθωση εκτάσεων στην ΤΚ Ερμακιάς για ίδρυση σταυλικών εγκαταστάσεων με την κατασκευή πρόχειρων καταλυμάτων

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 261/2017 – Κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 260/2017 – Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου μας

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 259/2017 – Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου μας ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 258/2017 – Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου μας λόγω διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο