Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 280/2017 – Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανοκίνητων – ηλεκτροκίνητων παιγνίων.

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 279/2017 – Ανανέωση της μείωσης μισθωμάτων περιπτέρου

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 278/2017 – Εκμίσθωση αγροτεμαχίων ΤΚ Ερμακιάς

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 277/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 34/2017 ΑΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 276/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 45/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ που αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017.

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 273/2017 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 272/2017 – Χορήγηση αδειών παραγωγού πολητών λαϊκών αγορών

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 271/017 – Έγκριση μεταβίβαση αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 270/2017 – Αποδοχή παραίτησης του ΔΣ από μέλος επιτροπών – Ορισμός νέου μέλους

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 269/2017 – Έγκριση διενέργειας προμήθεια γάλατος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας & των Νομικών Προσώπων του και προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠ

[…]
Accessibility
Κλείσιμο