Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 176/2016 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 171/2016 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηριών Τ.Κ.Περδικκα» , προϋπολογισμού 4.773,18 ευρώ , αρ. μελ. 23/2016, ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου.

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 169/2016 – Έγκριση της δαπάνης ανάθεσης επιδόσεων δικαστικών αγωγών σε Δικαστικούς Επιμελητές, ποσού 266,20 ευρώ με το Φ.Π.Α, από τον Κ.Α 00.6739.0005 του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου οικ. έτους 2016,ορισμός αναδόχων και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 168/2016 – Έγκριση της δαπάνης δημοσίευσης της ανακοίνωσης – πρόσκλησης σχετικής με την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και κεντρικού αγωγού ακαθάρτων οικισμού Πύργων ΔΕ Βερμίου, του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 167/2016 – Έγκριση της παράστασης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας στην συζήτηση της έφεσης αντιδίκων κατά του Δήμου Εορδαίας, ενώπιον του Γ΄Τριμελούς Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 323/2016 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο Οριστικής παραλαβής που αφορά την προμήθεια «Αγωνιστικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός Ηλεκτρονικού Συστήματος Χρονομέτρησης και Πίνακας αποτελεσμάτων για το Κλειστό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας»

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 322/2016 – Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» με αριθμ. μελέτης 2/2016

[…]
November 24, 2016

Αρ. απόφασης 320/2016 – Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Εορδαίας στο Δήμο Avcilar της Τουρκίας για να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις της 93ης επετείου της ανταλλαγής πληθυσμών

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 312/2016 – Γνωμοδότηση ΔΣ για τις Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμίας & Β/θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 311/2016 – Έγκριση 22/2016 Απόφαση της ΔΕΠ σχετικά με την Δ κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων

[…]
Accessibility
Κλείσιμο