Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 287/2017 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου »

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 286/2017 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ » με Αναθεώρηση

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 285/2017 – Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 283/2017 – Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης για το έργο Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ Αγ. Χριστοφόρου ύστερα από τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2017.

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 274/2017 – Χορήγηση άδειας συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη Πτολεμαΐδας 2017

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 255/2017 – Τρόπος εκτέλεσης έργου « Κατασκευή τοιχίων Αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου ( παιδικός Σταθμός και Κοιμητήρια ) – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος – Πρ/σμού οικ. Έτους 2017

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 254/2017 – Εκτέλεση έργου Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και πρ/σμού οικ. Έτους 2017

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 252/2017 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση της μελέτης 5/2016 του έργου « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ »

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 163/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών του Δήμου Εορδαίας

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 162/2017 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 17,20 ευρώ από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο