Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 208/2017- Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 34,40 ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλου του Δήμου Εορδαίας.

[…]
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 207/2017 – Λήψη απόφασης σχετικής με την αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας με τίτλο: “ΤΑΡΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ- CATERING’’

[…]
November 29, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 205/2017 – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων , μελετών και παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών , των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2017

[…]
November 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 332/2017 – Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων σπουδαστών του ΙΕΚ στο Δήμο Εορδαίας

[…]
November 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 330/2017 – Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών.

[…]
November 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 329/2017 – Χορήγηση αδειών παραγωγών-πωλητών λαϊκών αγορών.

[…]
November 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 327/2017 – Μείωση μισθώματος καταστήματος στην Τ.Κ. Σπηλιάς

[…]
November 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 326/2017 – Ανανέωση μείωσης μισθώματος Περιπτέρου

[…]
November 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 324/2017 – Διακοπή σύμβασης μίσθωσης καταστήματος στο ΟΕΚ Πενταβρύσου

[…]
November 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 321/2017 – Έγκριση δαπάνης για τη σύνδεση – μετατόπιση νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΔΔΗΕ και εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή σχετικών συμβολαίων.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο