Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 301/2017 – Συμμετοχή του Δήμου μας στο συνέδριο που διοργανώνει το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων στην Ηγουμενίτσα

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 300/2017- Συμμετοχή του Δήμου μας στο ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2017

[…]
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 218/2017 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 4000 ευρώ από τον Κ.Α. 70.6699.0002 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 για την προμήθεια ειδών περίθαλψης και διαβίωσης αδέσποτων ζώων.

[…]
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 215/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας τεχνικής αξιολόγησης και αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του ήμου Εορδαίας και Ν.Π για τα έτη 2017-2018».

[…]
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 214/2017 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018

[…]
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 213/2017 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018.

[…]
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 212/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας τεχνικής αξιολόγησης και αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Εορδαίας και Ν.Π για τα έτη 2017-2018».

[…]
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 211/2017 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της αρχικής και της επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων έκτασης 7 3 1 , 1 2 5 στρεμ . που βρίσκονται στην Τ.Κ . Ερμακιάς

[…]
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 210/2017 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου 24 τ.μ αριστερά και 24 τ.μ δεξιά της εισόδου εξερχόμενοι από την δυτική είσοδο του παλιού πάρκου προς την δημοτική βιβλιοθήκη, για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανοκίνητων-ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών.

[…]
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 209/2017 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών , δυνάμει της υπ’ αριθμ 31/2016 Διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο