Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 337/2017 – Ένταξη νέων έργων στο ΕΑΠ 2012-2016-

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 336/2017 – Καθορισμός Τελών Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2018.

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 335/2017- Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2018

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 334/2017 – Αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο : ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ‘’ με κωδικό ΜIS: 5008015στο Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014- 2020 β)αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 .

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 333/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου , Προέδρου τοπικής Κοινότητας Μαυροπηγής και μελών επιτροπής.

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 331/2017 – Έγκριση του 3/2017 πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης Κυκλοφοριακής Μελέτης

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 323/2017 – Κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 322/2017 – Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας τερματικών αποδοχής καρτών (( POS ) στο Ταμείο του Δήμου μας για είσπραξη οφειλών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 320/2017 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 318/2017 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΠΔΜ για το έργο Επισκευή Συντήρησης Δρόμου Από Προάστιο προς Ασβεστόπετρας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο