Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 355/2017 – Υποστήριξη Καμπάνιας με τίτλο « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ »

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 354/2017 – Συνδιοργάνωση Πανελληνίου Τουρνουά Χριστουγέννων Κορασίδων στην Πτολεμαΐδα – ψήφιση πίστωσης

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 351α/2017 – Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ. ) του Δήμου Εορδαίας και των ΝΠ για το έτος 2018

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 351/2017 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018 του Δήμου Εορδαίας.

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 245/2017 – Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. του για το έτος 2018.

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 244/2017 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, της διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων», προϋπολογισμού 48.174,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού σύναψης δημοσίας σύμβασης και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 243/2017 – Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας για το οικονομικό έτος 2018

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 242/2017 – Λήψη απόφασης σχετικής με την άσκηση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού κατ’ άρθρο 72 παρ 1 περ ιδ ν 3852/2010

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 241/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για κατάθεση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 162/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 240/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για κατάθεση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 491/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο