Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 34/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.6615.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης αναπαραγωγής τευχών δημοπράτησης.

[…]
March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 33/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 7.170,00 ευρώ από τον ΚΑ 00.6492.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης του επιδικασθέντος κεφαλαίου απαίτησης, της δικαστικής δαπάνης και της δαπάνης επιδόσεως της με αρ. 37/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.

[…]
March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 31/2017 – Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας για την χρονική περίοδο από 6-3-2017 μέχρι 31-8-2019.

[…]
March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 25/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 14.708,34 ευρώ από τον ΚΑ 30.7331.0132 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας του Δήμου Εορδαίας» (ΣΑΤΑ) , αριθμ μελ. 24/2016. Κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του ανωτέρω έργου, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 11/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 233.958,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.7331.0106 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αναρραχης της Δ.Ε.Μουρικιου ( 1ο Εξαθεσιο ολοημερο)»αριθμ μελ 4/2015, κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου.

[…]
March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 10/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 1.240.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.7323.0063 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κεντρικών οδών Τ.Δ. Αγίου Χριστοφορου – Σπηλιάς Β ’Φάση» ΕΑΠ, κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου

[…]
March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 201/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Ανάπλαση κεντρικών οδών τ.δ Αγίου Χρυσοφόρου –Σπηλιάς β’ φάση» , προϋπολογισμού 1.240.000 ευρω αριθμ μελ 9/2016. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

[…]
March 27, 2017

Αρ. Απόφασης 64/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου

[…]
March 27, 2017

Αρ. Απόφασης 44/2017 – Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

[…]
March 27, 2017

Αρ. Απόφασης 43/2017 – Έγκριση μεταβιβάσεων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

[…]
Accessibility
Κλείσιμο