Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

June 28, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 17/2018 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

[…]
June 28, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 14/2018 – Έγκριση και ψήφισης πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.6615.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση της δαπάνης αναπαραγωγής τευχών δημοπράτησης .

[…]
June 28, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 13/2018 – Έγκριση και διάθεση πιστώσεων από Κ.Α του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση ετήσιων δαπανών για την λειτουργία των υπηρεσιών του ήμου Εορδαίας.

[…]
June 28, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 12/2018 – Έγκριση και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 186.179,07 ευρώ από Κ.Α του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση δαπανών σε εκτέλεση διαταγών πληρωμής και δικαστικών αποφάσεων.

[…]
June 28, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 11/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης από τον ΚΑE 10.8111.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση των δαπανών υπερωριακής αποζημίωσης υπαλλήλων του ήμου Εορδαίας.

[…]
June 28, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 10/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 34,40, ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλου του ήμου Εορδαίας.

[…]
June 28, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 9/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες προμηθειών & υπηρεσιών που απαιτούνται για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας, από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.

[…]
June 28, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 7/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 , για μελέτες και προγραμματικές συμβάσεις των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιμολόγησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικ έτους 2017.Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 , για μελέτες και προγραμματικές συμβάσεις των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιμολόγησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικ έτους 2017.

[…]
June 28, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 6/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 , για έργα των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιμολόγησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικ έτους 2017 .

[…]
June 28, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 5/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 , για προμήθειες & υπηρεσίες των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιμολόγησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικ έτους 2017 καθώς και ψήφιση πιστώσεων ΣΑΤΑ .

[…]
Accessibility
Κλείσιμο