Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 63/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας έτους 2018», αριθμ μελ 1/2018 προϋπολογισμός 45.243,88 ευρώ, έγκριση και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 62/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια: «Φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ», αριθμ μελ. 3/2018 προϋπολογισμός 34.596 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 61/2018 – Καθορισμός των όρων φανερής – μειοδοτικής – προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Εορδαίας.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 60/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της διεθνούς ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια: «Υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. για το έτος 2018, αριθμ μελέτης 5/2018, προϋπολογισμού 525.838,60 ευρώ με ΦΠΑ.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 59/2018 – Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 58/2018 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 57/2018 – Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης μελών Επιτροπών διαγωνισμού από το ΜΗΜΕΔ, για το έτος 2018.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 56/2018 – Εξουσιοδότηση του Ν.Σ του Δήμου Εορδαίας για την άσκηση μηνυτήριας αναφοράς

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 55/2018 – Έγκριση της μελέτης ,των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνων ΔΕ Βερμιου Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελέτης 6/2014, προϋπολογισμού 89.000 ευρώ

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 54/2018 – Λήψη απόφασης σχετικής με την άσκηση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού κατ’ άρθρο 72 παρ 1 περ ιδ ν 3852/2010

[…]
Accessibility
Κλείσιμο