Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 19/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Εργασίες Αποκατάστασης Φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 8/2016.

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 17/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Γαλάτειας » (20/16 μελέτη )

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 16/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Συντήρηση Πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας »

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 15/2018 – Τροποποίηση της υπ’αριθ. 365/2017 ΑΔΣ συγκρότηση εκ νέου της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων Δήμου και Προμήθεια Ανταλλακτικών .

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 14/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση συγκροτήματος 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.»

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 13/2018 – Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο: « Συντήρηση γηπέδου Μπάσκετ Τ.Κ Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας » αριθμ. μελ. 11/2017

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 12/2018 – Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο :« Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας και στο διάδρομο του 2ου Δημ. Σχολείου Πτολεμαΐδας» αριθμ. μελ. 1/2016

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 11/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου « Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 10/2018 – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου Διαμόρφωση Αποθηκευτικού Χώρου στο 4ο και 10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» αριθμ. μελέτης 25/2016.

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 9/2018 – Αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο : ‘’ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ.ΠΕΡΔΙΚΚΑ ‘’ με κωδικό ΜIS: 5008903 στο Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014- 2020 β)αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την εγγραφή του ποσού των 1.500.000,00 ευρώ

[…]
Accessibility
Κλείσιμο