Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

February 4, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 362/2021 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου « Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφοπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας»

[…]
February 4, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 361/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών για το έργο: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης Αύλειου Χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεμαιδας», αριθμ μελ 1/2021.

[…]
February 4, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 360/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου «Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ΤΚ Καρυοχωρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου» αρ. μελ. 10/2017.

[…]
February 4, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 359/2021 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Βλάστης».

[…]
February 4, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 358/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Α’ φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου» του Δήμου Πτολεμαΐδας, αρ. μελ. 27/2005.

[…]
February 4, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 357/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Αύλειου χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας».

[…]
February 4, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 356/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο : « Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας»

[…]
February 4, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 355/2021 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.

[…]
February 4, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 354/2021 – Μετάθεση ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» του Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια «Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας» (Αριθμ. Διακήρυξης 25537/11-11-2021) Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 143058.

[…]
February 4, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 353/2021 – Έγκριση ή μη μίσθωσης τουριστικού τρένου για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων 2021.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο