Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 70/2018 – Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ»

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 69/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 68/2018 – Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα »

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 67/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ολυμπιάδας

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 66/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 65/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση αμφιθεάτρου Τ.Κ. Μεσοβούνου».

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 64/2018 – Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 63/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Συντήρηση 13ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 62/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Ανακατασκευή- Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας» του Δήμου Πτολεμαΐδας

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 61/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Ανακατασκευή περίφραξης Κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού

[…]
Accessibility
Κλείσιμο