Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 111/2018 – Έγκριση γινόμενης μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και έγκριση οδοιπορικών εξόδων

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 110/2018 – Έγκριση διεξαγωγής 20ης Ανθοκομικής Έκθεσης Δήμου Εορδαίας από 24-27 Μαΐου 2018

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 109/2018 – Έγκριση των υπ.αριθμ. 25/2018 και 27/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με «Τροποποίηση προϋπολογισμού 2018» και «Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Προέδρου».

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 108/2018 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2018 Απόφαση της Τ.Κ. Μηλοχωρίου σχετικά με τον καθορισμό τελών αρδευτικού δικτύου Μηλοχωρίου έτους 2018.

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 107/2018 – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ & ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 106/2018 – Έγκριση του 2/2018 και 3/2018 πρακτικών της Επιτροπής παρακολούθησης Κυκλοφοριακής Μελέτης.

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 105/2018 – Λήψη απόφασης σχετικά με την διατήρηση ή κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Πόντου στην Πτολεμαΐδα

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 104/2018 – Λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 103/2018 – Μεταβίβαση αδείας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

[…]
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 102/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 15/2018 Απόφαση της σχολικής επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο