Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 4/2018 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αναρράχης Δήμου Εορδαίας σχετικά με «Υλοτομία Τ.Κ. Αναρράχης έτους 2018»

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 142/2018 – Εκμίσθωση ακινήτου καταστήματος ΟΕΚ Πενταβρύσου.

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 141/2018 – Εκμίσθωση καταστημάτων Εμπορικού Πολύκεντρου Πτολεμαΐδας

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 140/2018 – Εκμίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Σπηλιάς

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 139/2018 – Έγκριση δαπανών για την επέκταση Δ ΦΟΠ στις ΤΚ και ΔΚ του Δήμου Εορδαίας

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 138/2018 – Έγκριση δαπανών για παραλλαγή δικτύου διανομής του ΔΕΔΔΗΕ

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 137/2018 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης αιτήσεων για επιστροφή τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ από 1-1-2017 έως 31-12-2017

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 136/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Εργασίες Συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας.”

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 135/2018 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΚ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 134/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « Κατασκευή Φρεατίων και Λειτουργία Δικτύου Ύδρευσης στο ΤΔ Ανατολικού. »

[…]
Accessibility
Κλείσιμο