Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 23, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 101/2018 – Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο : « Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφάλειας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΚΟΙΠΠΑΠ», προϋπολογισμού 62.923,65 ευρω ( πιστώσεις ΣΑΕΠ), αριθμ μελ.7/2018.

[…]
July 23, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 100/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης , για το έργο: «Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαιδας (ΕΑΚ) & των βοηθητικών χώρων », αρ μελ 22 /2017, προϋπολογισμού 1.400.000.00 ευρώ ( πιστώσεις ΣΑΕΠ).

[…]
July 23, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 99/2018 -Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία ΤΕΡΝΑ Α.Ε για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση της οδού προς το νέο κοιμητήριο του Δήμου Εορδαίας», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ.

[…]
July 23, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 98/2018 – Ανάθεση, με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ 2(γ) του αρ 32 του Ν4412/2016, για το έργο : «Κατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας.», αριθμ. μελ.9/2018, προϋπολογισμού 32.750,00 ευρώ. Ψήφιση της σχετικής πίστωσης από τον ΚΑ 30.7326.0050 (ΣΑΤΑ) του προϋπολογισμού οικ έτους 2018. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας.

[…]
July 23, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 97/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 37,20 ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
July 23, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 96/2018 – Ακύρωση της υπ’αριθμ 222/2017 ΑΟΕ (σκέλος 2) και της 27/2018 (σκελος 2)ΑΟΕ, συγκρότηση εκ νέου Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ 541.

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 157/2018 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 156/2018 – Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας Περιβάλλοντος

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 155/2018 – Στήριξη εμπορικής έκθεσης Δυτ. Μακεδονίας 2018

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 154/2018 – Πρακτική άσκηση καταρτιζομένων σπουδαστών Δ. Ι.Ε.Κ. στο Δήμο Εορδαίας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο