Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 168/2018 – Τέλεση εμποροπανήγυρης στην Δημοτική Κοινότητα Πτολεμαΐδας

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 167/2018 – Τέλεση εμποροπανήγυρης Τοπικής Εορτής Αγίου Ιωάννη στην Πτολεμαΐδα.

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 166/2018 – Τέλεση εμποροπανήγυρης έτους 2018 της Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τοπική Κοινότητα Αρδασσα

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 165/2018 – Υποβολή πρότασης στην ειδική Γραμματεία κοινωνικής ένταξης των ρομά για την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης.

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 164/2018 – Υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Τίτλος έργου Δήμου Εορδαίας : «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας»

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 163/2018 – Έγκριση επιβεβλημένης μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 162/2018 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας – τροποποίηση πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 160/2018 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 158/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. Απόφαση ΔΕΠ σχετικά με την χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143β/2018 – Εγκρίθηκε η 8/2018 απόφαση τοπικής Κοινότητας Μηλοχωρίου σχετικά με την «Υλοτομία 2018».

[…]
Accessibility
Κλείσιμο