Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 186/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 185/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ»

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 184/2018 – Έγκριση παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 183/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 182/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ»

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 181/2018 – Έγκριση μελέτης σηματορρύθμισης κόμβου «Κόμβου Οικοτροφείου – Ελευθερίας» που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στα πλαίσια κατασκευής του έργου « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ»

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 179/2018 – Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Μέτρο 19 : “ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER” ΠΑΑ 2014-2010. ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 : “ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)” ΔΡΑΑΣΗ 19.2.4: “ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΗΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ” Η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 172/2018 – Αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο: ‘’Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Ασβεστόπετρας Δήμου Εορδαίας‘’ με κωδικό ΟΠΣΑΑ :0006188849 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 β)αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2018.

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 170/2018 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 169/2018 – Συμμετοχή του Δήμου μας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου στην Αθήνα

[…]
Accessibility
Κλείσιμο