Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

October 3, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 145/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών για την κατακύρωση του ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια:«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019», ορισμός αναδόχου.

[…]
October 3, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 144/2018 – Λήψη απόφασης σχετικά με την ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας », προϋπολογισμού 299.831,55 ευρώ ΣΑΕΠ 041.

[…]
October 3, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 143/2018 – Λήψη απόφασης σχετικής με την υπ΄αρίθμ 11053/17-5-2018 υπηρεσιακή αναφορά – αίτηση αποζημίωσης τακτικού υπαλλήλου Δήμου Εορδαίας.

[…]
October 3, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 142/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 20/2017, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ.

[…]
October 3, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 141/2018 – Λήψη απόφασης σχετικής με την άσκηση εφέσεων κατά της υπ΄αρίθμ 337/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης και της υπ΄αρίθμ 86/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.

[…]
October 3, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 140/2018 – Έγκριση ή μη των πρακτικών α) διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαϊδας σχολικού έτους 2018-2019», (ορισμός προσωρινού αναδόχου).

[…]
October 3, 2018

Αρ. Απόφασης 139/2018 – Έγκριση ή μη των πρακτικών α) διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων ελαιολοπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2018», (ορισμός προσωρινού αναδόχου).

[…]
October 3, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 138/2018 – Αποδοχή δωρεάς τριών απορριμματοφόρων από την εταιρία «Trans Adriatic Pipeline AG Greece» , με διακριτικό τίτλο ΤΑΡ.

[…]
October 3, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 137/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ» , ορισμός αναδόχου.

[…]
October 3, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 136/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου για την λειτουργία Λουνα Παρκ , κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης έτους 2018.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο