Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 271/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου Πινακίου & Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο “Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα Δήμου Εορδαίας (ΣΔΑΕΚ)” και παραλαβή του 2ου Τελικού Παραδοτέου Π2.1 με τίτλο “Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα Δήμου Εορδαίας”

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 270/2021 – Έγκριση ή μη του 4ου Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο “Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Εορδαίας” και παραλαβή του 2ου Τελικού Παραδοτέου της προγραμματικής “Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων – Επιπτώσεων, Πιλοτικές Παρεμβάσεις Τελικό ΣΔΚΟ”

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 269/2021 – Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για τη συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στο έργο με τίτλο “Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης στους οικισμούς του Δήμου Εορδαίας” συνολικού προϋπολογισμού 3.580.000,00 (με ΦΠΑ) , με ποσό συμμετοχής που ανέρχεται στα 466.956,52€ από το Ε.Α.Π. 2012-2016.

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης ΟΕ. 268/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού), για το έργο “Προσαρμογή Κτιριακών Εγκαταστάσεων Παιδικού Σταθμού Νοσοκομείου” αρ. μελ. 2/2020

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 267/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο “Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού” αρ. μελ. 16/2017

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 266/2021 – Έγκριση ή μη του 3ου ΑΠΕ & 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας”

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 265/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας και φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ”

[…]
November 30, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 23/2021 – Κατάθεση προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Εορδαίας έτους 2022

[…]
November 30, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 22/2021 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

[…]
October 19, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 107/2021 – Κατάργηση κενωθέντων περιπτέρων Α. στην Κοινότητα Άρδασσας Β. στην Κοινότητα Εμπορίου

[…]
Accessibility
Κλείσιμο