Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 206/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας με επωνυμία TAP (Trans Adriatic Pipeline) , και παράσταση αυτού κατά την δικάσιμο που θα οριστεί ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο αυτής.

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 169/2017 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση 3ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» , αρ. μελέτης 19/2017, προϋπολογισμού 2.501,38 ευρώ, ορισμός αναδόχου.

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 374/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής εργασιών του έργου «Κέντρο Διάσωσης – Ανάδειξης και Διάδοσης του Πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής»

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 366/2017 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 20/2017 απόφασης ΔΕΠ σχετικά με «Κατανομή ποσού ( Δ κατανομή 2017 ) στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας»

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 360/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών.

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 353/2017 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας : Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου» με αριθμ. μελέτης 14/2013.

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 352/2017 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας : Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου» με αριθμό μελέτης 14/2013.

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 350/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 349/2017 – Γνωμοδότηση Δ.Σ για το ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δασοπονίας έτους 2018

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 348/2017 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής Δήμου Εορδαίας Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων

[…]
Accessibility
Κλείσιμο