Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 299/2018 – Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη σύσταση τριμελούς Διοικούσας επιτροπής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤοΠΦΥ)

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 298/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου « Βελτίωση χώρου υποδοχής εκτάκτων αναγκών (περιοχή αγροκηπίου)

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 297/2018 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) Συντήρηση Αμφιθεάτρου ΤΚ Μεσοβούνου., β) Κατασκευή στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαΐδας και Συντήρηση Π.Σ και Νηπιαγωγείου Ολυμπιάδος.

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 296/2018 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου Συντήρηση 1ου δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 295/2018 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου « Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηρίων ΤΚ Περδίκκα »

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 294/2018 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου « Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας. »

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 293/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Ασφαλτόστρωση στην ΤΚ Γαλάτειας» με αριθμ. μελέτης 20/2016.

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 292/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας» με αρ. μελ. 21/2017.

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 291/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας και αντικατάσταση υδρορροών.

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 290/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Αγίου Χριστοφόρου ΔΕ Αγίας Παρασκευής Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 21/2016.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο