Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 380/2017 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

[…]
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 379/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Δημοτικής Συμβούλου

[…]
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 377/2017 – Ανατροπή αποφάσεων αναλήψεων έτους 2017.

[…]
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 357/2017 – Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης του νέου οικισμού Αναργύρων στην περιοχή ΚΟΥΡΙ Πτολεμαΐδας πλησίον του νέου οικισμού Κομάνου.

[…]
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 356/2017 – Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης του νέου οικισμού Μαυροπηγής στην περιοχή «Ρεμιναλάρ» αγροκτήματος Μαυροπηγής.

[…]
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 355/2017 – Υποστήριξη Καμπάνιας με τίτλο « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ »

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 376/2017 – Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 373/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Αντιδημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 372/2017 – Έγκριση μεταβίβασης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 371/2017 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 55/2017 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με την «Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης –Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2018».

[…]
Accessibility
Κλείσιμο