Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 320/2018 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο Προμήθεια αντικυματικών διαδρομών κολύμβησης και ρολών περιέλιξης διαδρομών για τις ανάγκες του κλειστού Κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας – τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 319/2018 – Λήψη απόφασης στήριξης των παρατασιούχων – συμβασιούχων στην υπηρεσία καθαριότητας ενόψει δικαστικής υπόθεσης

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 317/2018 – Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2019

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 316/2018 – Συμμετοχή του Δήμου μας στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 315/2018 – Γνωμοδότηση ΔΣ για τις Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμίας και Β/θμίας εκπαίδευσης Σχολικού έτους 2019-2020

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 314/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 59/2018 ΑΔΣ σχετικά με την αναθεώρηση πινάκων ΟΠΔ έτους 2018.

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 313/2018 – Έγκριση των υπ’αριθ. 50 & 63/2018 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ που αφορούν τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2018

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 312/2018 – Έγκριση 4ου πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας.

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 311/2018 – Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 310/2018 – Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ ’ Τριμήνου 2018 του προϋπολογισμού του Δήμου μας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο