Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 340/2018 – Κατάργηση θέσης Περιπτέρου επί των οδών 25ης Μαρτίου και Πτολεμαίων γωνία

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 339/2018 – Αίτημα προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Πολιτικής Γης για παραχώρηση 30 στρεμμάτων που βρίσκεται στην περιοχή Καμένα – Τσέσμα της Τοπικής Κοινότητας Φούφα.

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 338/2018 – Έγκριση συνδιοργάνωση εκδήλωσης προετοιμασίας της Εθνικής ομάδας Κολύμβησης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας- Τροποποίηση εξειδίκευση πρ/σμού οικ. Έτους 2018

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 337/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 336/2018 – Έγκριση απόδοσης πάγιας προκαταβολής Δήμου Εορδαίας

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 335/2018 – Πρακτική άσκηση καταρτιζομένων σπουδαστών Δ. Ι.Ε.Κ. στο Δήμο Εορδαίας

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 334/2018 – Έκδοση άδειας διενέργειας ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΏΝ – ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΑΙΓΝΊΩΝ

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 333/2018 – Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής παραλαβής έργων α) Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας ( Κτίριο ΙΕΚ ) και β ) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 332/2018 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Διάταξη Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Ερμακιάς

[…]
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 331/2018 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου στο 4ο και 10ο Δημοτικό Σχολείου Πτολεμαΐδας”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο