Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 361/2018 – Διακοπή σύμβασης μίσθωσης καταστημάτων ΟΕΚ Πτολεμαΐδα 1.

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 360/2018 – Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( Τακτοποιητικός ) του έργου « ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ με αριθ,. Μελέτης 21/2013

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 359/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ»

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 358/2018 – Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) για το έργο «Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας : Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου » με αριθμό μελέτης 14/2013

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 357/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΦΟΥΦΑ αριθμ. μελέτης 26/2006

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 356/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Κατασκευή Στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαίδας αριθμ. μελέτης 9/2017

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 355/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ Τ.Κ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ αριθμ. μελέτης 16/2016

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 354/2018 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ »

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 353/2018 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου « Αντικατάσταση Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στον Κόμβο των οδών Οικοτροφείου & Ελευθερίας στην Πόλη της Πτολεμαΐδας »

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 352/2018 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου «Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας : Ανάπλαση 25ης Μαρτίου » αριθμ. μελέτης 14/2013

[…]
Accessibility
Κλείσιμο