Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 61/2019 – Λήψη απόφασης σχετικής με την υλοτομία στην Τ.Κ Μηλοχωρίου έτους 2019.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 60/2019 – ΄Εγκριση ισολογισμού-απολογισμού οικ.έτους 2018 του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ.Τσίρου.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 59/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης πέντε (5) ημερών από 14-9-2019 μέχρι και 18-9-2019 για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών- κ.λ.π. και της δημοπρασίας εκμίσθωσης του χώρου του Λουνα- Παρκ κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2019 στην Πτολεμαΐδα.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 58/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4) ημερών από 3-8-2019 μέχρι και 6-8-2019 για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών-λούνα παρκ κ.λ.π. κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2019 της τοπικής εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ. ΄Αρδασσας.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 57/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Σίτιση των μαθητών μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας, για το σχολικό έτος 2019-2020» προϋπολογισμού 128.340,00 ευρώ με το ΦΠΑ, ορισμός αναδόχου.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 56/2019 – Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού (στάδιο ελεγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Περδικκα», προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ , αριθμ. μελ. 15/2017 , χρηματοδότηση : «Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020» 2018 ΕΠ00510002 ΕΤΠΑ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ –MIS5008903.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 55/2019 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (στάδιο ελεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», 240.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.), Πρόγραμμα ‘’ Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020’’, αρ. μελ. 29/2017.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 54/2019 – Τροποποίηση εν μέρει της 39/2019 ΑΟΕ

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 53/2019 – Αίτημα για νομική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ, λήψη σχετικής απόφασης.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 52/2019 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβούνου Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 71.260,93 ευρώ (ΕΑΠ- ΣΑΤΑ), αρ.μελέτης 21/2018. Ορισμός αναδόχου.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο