Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 81/2019 – Εξέταση αιτήματος δημότη, περί αποκατάστασης ζημιών του οχήματός του , δια εξωδικαστικό συμβιβασμό.

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 80/2019 – Τροποποίηση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου οικ έτους 2019.

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 79/2019 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2019.

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 78/2019 – Συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας και εκλογή Αντιπροέδρου, για την χρονική περίοδο από 1-9-2019 μέχρι 6-11-2021.

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 77/2019 – Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Εορδαίας.

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 76/2019 – Προέλεγχος Απολογισμού – Ισολογισμού με αποτελέσματα χρήσεως οικονομικών ετών 2017 & 2018 Δήμου Εορδαίας και σύνταξη σχετικής Έκθεσης.

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 75/2019 -Λήψη απόφασης σχετικής με την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2019 στην Πτολεμαΐδα.

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 74/2019 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου οικονομικού έτους 2019.

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 73/2019 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 72/2019 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο