Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 11/2019 – Πρόταση για την δημιουργία ιστοσελίδας της κοινότητας Πτολεμαΐδας

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 10/2019 – Πρόταση Προέδρου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης υποδοχής σπουδαστών των σχολών που εδρεύουν στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 9/2019 – Πρόταση για πρόσκληση καθαρισμού ακινήτων εντός και περιξ της Κοινότητας Πτολεμαΐδας

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 8/2019 – Συνεργασία της Κοινότητας Πτολεμαΐδας στον εορτασμό των Ελευθερίων της Πόλεως Πτολεμαΐδας

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 7/2019 – Κατανομή αρμοδιοτήτων σε κοινοτικούς Συμβούλους της Κοινότητας Πτολεμαΐδας ανα Αντιδημαρχεία – Εντεταλμένους Συμβούλους και Επιχειρήσεις του Δήμου Εορδαίας

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 6/2019 – Ενημέρωση προς τα μέλη του Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Κοινότητας σχετικά με τις ενέργειες των πρώτων ημερών από την ανάληψη καθηκόντων.

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 85/2019 – Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στις υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου.

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 84/2019 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την « Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2019-2020»,αριθμ μελ 13/2019 προϋπολογισμού 47.120,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 83/2019 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της διεθνούς ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την προμήθεια με τίτλο: « Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσωπων», αριθμ μελέτης 11/2019, προϋπολογισμού 512.798,97 ευρώ με ΦΠΑ.

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 82/2019 – Εξέταση αιτήματος δημότη, περί αποκατάστασης ζημιών του οχήματός του , δια εξωδικαστικό συμβιβασμό.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο