Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 59/2018 – Έγκριση μελέτης σηματορρύθμισης κόμβου 25ης Μαρτίου – Διοικητηρίου στα πλαίσια κατασκευής του έργου Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας- Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου .

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 58/2018 – Συμμετοχή Δ.Σ στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 18 & 19 Απριλίου 2018 που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα & έγκριση και ψήφιση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 57/2018 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 56/2018 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 55/2018 – Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου , Προέδρου Τ.Κ. και Συμβούλων ΤΚ Μαυροπηγής.

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 54/2018 – Λήψη απόφασης για τη συνέχιση λειτουργίας τμήματος Μαιευτικής των ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας που λειτουργεί στην πόλη μας και διεκδίκηση Σχολών Επιστημών Υγείας

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 53/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 2/2018 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αναρράχης σχετικά με την τροποποίηση πίνακα υλοτομίας της ΤΚ Αναρράχης για τα έτη 2018-2019.

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 52/2018 – Έγκριση 1ου πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτυού Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 51/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών.

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 50/2018 – Έγκριση δαπανών για επέκταση ΦΟΠ στις Τοπικές κοινότητες Γαλάτειας, Αναρράχης και Περδίκκα

[…]
Accessibility
Κλείσιμο