Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 6/2019 – Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου « Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ. Πτολεμαΐδας ».

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 5/2019 – Τροποποίηση Ο.Ε.Υ του Δήμου Εορδαίας – Σύσταση Οργανικών Θέσεων Μόνιμου Προσωπικού – Ένταξη του Προγράμματος « Βοήθεια στο σπίτι» στον Δήμο Εορδαίας.

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 4/2019 – Αναδοχή χρέους της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Αθλητισμού ( Δ.Ε.Α.Π.) Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 3/2019 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 2/2019 – Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 Δήμου Εορδαίας

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 1/2019 – Έκδοση ψηφίσματος καταδίκης κύρωσης της συμφωνίας των πρεσπών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 15/2019 – Προτάσεις για τον προγραμματισμό συναντήσεων διαβούλευσης με φορείς και κατοίκους της Κοινότητας Πτολεμαΐδας ενόψει κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Εορδαίας.

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 14/2019 – Πρόσκληση συλλογικοτήτων ανά θεματική δράση, που εδρεύουν στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας, για την κατάθεσης του ετήσιου προγράμματος δράσεών τους

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 13/2019 – Πρόταση προς την Δημοτική Αρχή για προμήθεια ειδικών τροχήλατων κάδων για χρήση των πεζών υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας , τοποθέτηση καλαίσθητων ειδικών κάδων σε πάρκα, πλατείες και χορήγηση διακριτικής περιβολής ανά υπηρεσία του Δήμου και εθελοντές.

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 12/2019 – Προτάσεις Κοινότητας Πτολεμαΐδας σχετικά με την Ποιότητα Ζωής και την Πολιτική Προστασία στον Δήμο Εορδαίας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο