Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 16/2019 – Έγκριση αναθεωρημένων πινάκων ΟΠΔ οικονομικού έτους 2019

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 15/2019 – Υποχρεωτική τροποποίηση οικονομικού έτους 2019

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 14/2019 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για τα έργα 1.« Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Άρδασσας του Δήμου Εορδαίας » αριθ. μελ. 21/2017 2. « Κατασκευή τοιχείων Αντιστήριξης στην ΤΚ Εμπορίου (Παιδικός Σταθμός και Κοιμητήρια) » αριθμ. μελ. 23/2017

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 13/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου «Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας και αντικατάσταση υδρορροών»

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 12/2019 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Φυσικού εδάφους για τα έργα 1.« Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Κομνηνών ΔΕ Βερμίου Δήμου Εορδαίας» 2. « Κατασκευή 12-θεσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας »

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 11/2019 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή χώρων διημέρευσης ημερησίας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας»

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 10/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Καρυοχωρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» με αριθμό μελέτης 10/2017.

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 9/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση Περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Πύργων» με αριθμό μελέτης 15/2016.

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 8/2019 – Αποδοχή ποσού 24.799,01 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο « Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας»

[…]
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 7/2019 – Παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Εορδαίας για τη στέγαση υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα

[…]
Accessibility
Κλείσιμο