Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 48/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας» με αριθμ. μελέτης 9/2018.

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 47/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση παιδικού σταθμού και Νηπιαγωγείου ΤΚ Ολυμπιάδας» με αριθμ. μελέτης 17/2017.

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 46/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου στο 4ο και 10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» με αριθμ. μελέτης 25/2016.

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 45/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» με αριθμ. μελέτης 26/2016.

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 44/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου και Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας » με αριθμ. μελέτης 1/2017.

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 43/2019 – Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή ποτίστρων στην ΤΚ Ερμακιάς»

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 42/2019 – Συγκρότηση επιτροπών Προσωρινής Παραλαβής των έργων: 1. «Ασφαλτόστρωση στην ΤΚ Γαλάτειας» 2. «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας»

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 41/2019 – Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής για το έργο «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας»

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 40/2019 – Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Αγίου Χριστοφόρου ΔΕ Αγίας Παρασκευής Δήμου Εορδαίας»

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 39/2019 – Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής για το έργο «Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή wc ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας»

[…]
Accessibility
Κλείσιμο