Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 58/2019 – Έγκριση 1ου πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτυού Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 57/2019 – Έγκριση της υπ’αριθ. 7/2019 Απόφαση της Σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας.

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 56/2019 – Παραχώρηση κατά χρήση ταφικού τετραγώνου στα νέα Κοιμητήρια Πτολεμαΐδας και μεταφορά των κοιμητηρίων της ΤΚ Μαυροπηγής.

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 55/2019 – Οργάνωση εκδηλώσεων στην ΤΚ Βλάστης και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 54/2019 – Έγκριση της υπ’αριθ. 1/2019 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την υποχρεωτική τροποποίηση του πρ/σμού της οικ. Έτους 2019

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 53/2019 – Έγκριση Πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ Πτολεμαΐδας στο Δήμο Εορδαίας

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 52/2019 – Έγκριση επιστροφής τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ από 1-1-2017 έως 31-10-2017

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 51/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικήςπαραλαβής υπηρεσιών και εργασιών

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 50/2019 – Αποδοχή των αναλογούντων χρεών , των υπό εκκαθάριση δημοτικών επιχειρήσεων Κ.Ε.Κ και ΔΕΑΠ προς το Δημόσιο.

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 49/2019 – Έγκριση συνδιοργάνωσης Διεθνούς Κολυμβητικής συνάντησης ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας από 12-13 Απριλίου 2019.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο